24 edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera organizowany przez Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka. Profesor Janusz Tazbir na jakże pięknym tle.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć