Wycinka drzew przy ul. Sikorskiego. Jak twierdzi ratusz drzewa „kolidują z nową infrastrukturą, również podziemną”.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć