Oficjalnie otwarto bulwary nadnarwiańskie i port Łomża.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć