Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie rozpoczął zbieranie materiału biologicznego od krewnych ofiar reżimu komunistycznego z lat 1944-56. Zebrane próbki trafią do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, dzięki czemu można będzie zidentyfikować dotąd bezimienne ofiary. W Łomży próbki pobierano w czasie spotkania promującego książkę „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim” dra Marcina Zwolskiego. N/z Hanna Ratowska - miała 4 lata, gdy UB zabrało jej ojca Stanisława Brzostka, który nigdy nie wrócił. Nieznane jest też miejsce Jego wiecznego spoczynku.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć