Symboliczne rozpoczęcie układania sieci szerokopasmowego internetu przez Łomżę.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć