Gaszenie kabiny ciągnika siodłowego przy ul. Wąskiej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć