„Hamlet” zrealizowany w konwencji spektaklu lalkowego. Nie wszyscy mieli możliwość wejść do namiotu pośrodku Starego Rynku.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć