Rekonstrukcja walk z 1939 w Nowogrodzie.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć