Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas konsultacji społecznych w Gminie Łomża przebiegu dwóch obwodnic: Konarzyc i Starych Kupisk.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć