I sesja Rady Miejskiej. Panie będą rządzić radą, od lewej: wiceprzewodnicząca Alicja Konopka, przewodnicząca Bernadeta Krynicka i wiceprzewodnicząca Bogumiła Olbryś.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć