Starościna łomżyńska Elżbieta Parzych, zaraz po wyborze na tę funkcję.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć