Łódką po Narwi można pływać, ale żaglówką? N/z rozlewiska.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć