Grzegorz Napieralski, 2010 rok  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć