Hanka Bielicka świadkiem wręczenia sztandaru szkole. II LO 2.06.1996 r.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć