2.06.1996 r. Powitanie Hanki Bielickiej w głównej alejce przed II LO. Obok przedstawiciel Rady Rodziców Wojciech Aszoff i nauczyciel Małgorzata Walijewska.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć