Czerwiec 2005 r. Hanka Bielicka i Krystyna Borkowska  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć