Marzenie dyrektora Józefa Przybylskiego spełniło się na zakończenie jego pracy zawodowej -II LO ma hale gimnaztyczną  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć