Przydrożny krzyż na kurpiach  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć