Aukcja charytatywna w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Licytowano 23 lalki wykonane przez uczniów, rodziców, dziadków i nauczycieli, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup szczepionek ratujących życie dzieci w Afryce.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć