Marek Kisiel, utytułowany łomżyński tancerz podczas bezpłatnych zajęć w czas ferii zimowych.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć