Prezes PKS Łomża Grzegorz Rytelewski zaprosił związkowców na spotkanie, ci na miejscu dowiedzieli się, że z udziałem mediów. Nie osiągnięto porozumienia, a 23 lutego rozpoczęto strajk. Nie wpuszczono prezesa i żądano jego zwolnienia. Strajk zakończył się przed upływem doby, a prezes pozostał na stanowisku.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć