Rolnicy wyszli na ulice. Zablokowali w Konarzycach drogę na Ostrów Mazowiecką. Tego roku w naszym rejonie rolnicy blokowali jeszcze w Śniadowie i Piątnicy. Żądali rekompensat za dziki czy nienaliczania kar za mleko.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć