Rzeźby pochodzące z dawnych kapliczek, w tym unikalne okazy z przełomu XVIII i XIX w. składają się na wystawę stałą w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć