Radziłowskie zapusty. Piękna tradycja, gdzie mieszkańcy bawią się na koniec karnawału.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć