St. bryg. Jan Chludziński, z-ca komendanta miejskiego PSP w Łomży odchodzi na emeryturę.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć