Ślad miasta  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć