Zobaczyć to za mało! – wystawę „Świat zmysłów” trzeba przeżyć i to przeżyć całym sobą, bo osoby, które na nią przychodzą są nie tylko jej użytkownikami, ale tak naprawdę jej współtwórcami! Przeznaczona dla ... wszystkich. N/z Romuald Sinoff  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć