Zaniedbany zabytek z 1912 roku przy ul. Polowej 65 będący świadectwem świetności Łomży pod zaborem rosyjskim. W niepodległej Polsce fawela. Zarząd nad budynkiem ma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć