Sprzątanie Narwi, coroczna akcja wędkarzy.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć