Występy grup wokalnych z MDK DŚT przygotowywanych przez Magdę Sinoff i Bernadra Karwowskiego są dobrym punktem programu Gościńca Łomżyńskiego.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć