Powrót św. Mikołaja w kapliczce na rogu ulic Polowej i Giełczyńskiej w ogrodzie biskupim. Biskup św. Mikołaj z Miry w Azji Mniejszej, który od początku XIX wieku strzegł Łomży przed wilkami, jak zwano okupujących miasto Prusaków. Kapliczkę zniszczono podczas rozbiórki pobliskiego budynku sześć lat temu.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć