Rekonstrukcja prawdopodobnie popielnicy z cmentarzyska z IIw. n.e. przez Małgorzatę Kuklińską i Jolantę Deptułę w swojej pracowni w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć