Mucha złożyła jajeczka w ranie żaby, a te rozwijając się zjadają żywcem zwierzę. Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński wyciąga z rany żaby larwy muchy ratując jej życie.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć