Sprzątanie Narwi i jej okolic.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć