Rozsypane zboże na drodze do Jeziorka.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć