Książę Krzysztof Konstanty Radziwiłł ... z przodu.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć