Król Łomżyński Marek „Odnowiciel” Zaczek. Wielkiego ptaka, którego trzyma w dłoni otrzymał w katedrze z rąk bpa Janusza Stepnowskiego. Uczestnictwo w tej mszy świętej było surrealistycznym przeżyciem.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć