Pies w studni w Giełczynie. Świetna praca strażaków.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć