Nawleczona. Druga kopuła, a pierwsza główna stoi na wieży kościoła pw. Krzyża Świętego w Łomży.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć