Fotograf Łomżyński Stanisław Zeszut w Galerii pod Arkadami tuż przed wernisażem swoich prac z cyklu "Support". Autor zakrył swoje zdjęcia, aby widzowie mogli zerwać płachty papieru i w ten sposób dostać się do treści. Nawiązał tym samym do starej tradycji grupy twórczej Degeneraci, ktrótej był jednym z członków.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć