Uroczystości odsłonięcia tablicy, upamiętniającej ponad tysięczną rzeszę mieszkańców Łomży i regionu, męczonych i mordowanych w katowni, jaką komuniści urządzili w budynku pod dzisiejszym adresem Nowogrodzka 5. Uroczystości zorganizowało Towarzyszko Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej n/z Józef Poteraj i Jan Olszewski, którzy byli więzieni w tym budynku.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć