Strażacy uratowali łosia, który próbował przepłynąć Narew pod Szablakiem. Zarywający się lód uniemożliwiał wyjście zwierzęciu na brzeg i pomoc ludzi była niezbędna. Straż wezwali myśliwi.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć