Nadkomisarz Piotr Pietrzak, naczelnik wydziału ruchu drogowego KMP w Łomży demonstruje jak dmuchać w urządzenie pomiarowe otrzymane od WORD Łomża  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć