Promocja książki „Podgórze i podgórzacy”  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć