Spektakl „Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Michela de Ghelderode wystawiana w ramach projektu "Pasja - zbliżenia 2016" w kościołach regionu była wielkim wydarzeniem dla mieszkańców. Z wielkim zainteresowaniem, wzruszeniem i ciekawością oglądali ostatnie chwile Chrystusa na ołtarzu sztuki w kościołach kurpiowskich. Przedstawienie wyreżyserował znakomity twórca teatru lalkowego prof. Wiesław Hejno – inscenizator i reżyser, znający twórcze możliwości teatru formy. Wyjątkową scenografię oddającą estetykę widowisk pasyjnych zaprojektował Przemysław Karwowski.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć