Dzień kapłański w łomżyńskiej Katedrze w Roku Miłosierdzia.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć