Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak otworzył posterunek policji w Łysych.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć