Dyrektor Albina Galik - Chojak żegna się z „Wetą”  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć