Nasz człowiek w Rio. Sędzia międzynarodowy w zapasach Karol Łebkowski  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć