Halina Szeligowska, dyrektor SP 7 w Łomży po 20 latach dyrektorowania odchodzi ze szkoły, niestety bez kwiatów od prezydenta miasta. A przysłowie abisyńskie mówi - Czym budzi się szacunek? Władzą? - Nie! Słowami.  

Możesz jeszcze zagłosować na 13 zdjęć